top of page

PATIËNT

Kids Doctor Checkup

AFSPRAAK MAKEN

Je kan op verschillende manieren een afspraak maken:

Maak één afspraak per persoon.

Per afspraak wordt voldoende tijd voorzien voor het aanpakken van één medisch probleem. Zijn er verschillende problemen dan kan je best een vervolgconsultatie afspreken.

Als je denkt meer tijd nodig te hebben (een langer gesprek over een ernstige problematiek, een speciale ingreep, een gynaecologisch onderzoek, een pre-operatief onderzoek, een verzekeringsonderzoek,…) vermeld dit dan bij het maken van de afspraak.

Wat breng je mee naar jouw afspraak?

  • Breng steeds je eID (elektronische identiteitskaart) mee. Voor kinderen is dit de kidsID of bij gebrek daaraan, ISI+ kaart. Zonder deze kaart kunnen we een aantal administratieve taken niet in orde brengen zoals het in orde brengen/houden van het Globaal Medisch Dossier of het uitwisselen van noodzakelijke gegevens met collega artsen

  • Zorg voor een volledige lijst van je chronische medicatie

  • Kijk vooraf na welke chronische medicatie je nodig hebt, zo kan je arts je voldoende voorschrijven

  • Bereid de consultatie voor, schrijf desnoods een paar zaken op een briefje

  • Breng in voorkomend geval ook in te vullen terugbetalingtoelatingen, attesten of aangifteformulieren mee

  • Betaling gebeurt in cash of Payconiq

Vanaf 25 mei 2022 werken wij met een tele-secretariaat. Dit betekent dat de dokters zelf niet de telefoon opnemen, tenzij voor een dringende, levensbedreigende situatie. Voor bloedresultaten of voor resultaten van beeldvorming maakt u best een afspraak of belt u best tussen 16u00-17u00. Voor andere zaken maakt u best ook een afspraak.

Doctor and Patient

TELEFONISCH SPREEKUUR / ADVIES

De telefoon is voor ons huisartsen een zegen en een vloek.

Onmisbaar om ons werk te kunnen organiseren, essentieel om bereikbaar te zijn, maar storend tijdens consultatie-uren (dat heb je misschien zelf al wel eens gemerkt).

Je kan ons helpen die overlast te verminderen!

Houd het bij korte vragen. Voor langere besprekingen neem je best een afspraak.

’s Avonds tussen 16-17 uur zijn wij bereikbaar per telefoon, ’s namiddags doen wij huisbezoeken, gelieve dan bij dringende zaken 112 te bellen of na 16 uur te bellen.

Telefonisch kan geen diagnose of zelfs een verkeerde diagnose gesteld worden.

Telefonisch worden enkel chronische medicatie voorschriften voorgeschreven. Alle andere attesten vereisen een consultatie. Jouw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Doctor Using Digital Tablet

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken worden het liefst voorbehouden voor mensen met echte verplaatsingsmoeilijkheden zoals hoogbejaarden, bedlegerigen en personen met een fysieke beperking.

Kom dus zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. De dokter heeft daar meer mogelijkheden om je goed te helpen. Door een afspraak ben je ook sneller aan de beurt. Thuis zitten wachten hoeft dan niet meer.

Vraag huisbezoeken wel tijdig aan, dit is tussen 8 uur en 10 uur ’s morgens.

Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord.

Vermeld bij jouw aanvraag steeds:

  • naam en voornaam van de patiënt

  • het volledige adres

  • bondige reden van de aanvraag

Waiting Room

WACHT

Heb je hulp nodig tijdens het weekend of ’s nachts tijdens de week, gelieve dan te bellen naar het nummer van de wachtpost:   1733 

Als je de postcode intikt, kom je bij de juiste arts terecht.

NOODNUMMERS

ALGEMEEN NOODNUMMER

112

FEDERALE POLITIE

101

ZELFMOORDLIJN

1813

TELE ONTHAAL

106

KINDER EN JEUGDTELEFOON

102

CHILD FOCUS

116 000

ANTIGIFCENTRUM

+32 70 245 245

HULPLIJN VOOR ALLE VORMEN VAN GEWELD

1712

BELANGRIJKE HULPDIENSTEN

ZIEKENVERVOER

105

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING

+32 9 216 73 30

BRANDWONDENCENTRUM GENT

+32 9 332 34 90

STICHTING TEGEN KANKER

+32 800 15 802

KOM OP TEGEN KANKER

+32 800 35 445

TABAKSTOP

+32 800 111 00

AA VLAANDEREN

+32 3 239 14 15

AIDSTELEFOON VLAANDEREN

+32 78 15 15 15

SENSOA

+32 3 238 68 68

DRUGLIJN

+32 78 15 10 20

VAD

+32 2 423 03 33

bottom of page